Start

Vi jobbar för att du som ledare ska hitta inriktningen till vad era kunder vill ha i framtiden.

Visionärt, trovärdigt och konkret!

Tillsammans baserar er framtid på riktiga problem som kunderna vill ha lösta. Inga trender, inga behov, inga små förbättringar utan riktiga problem för verkliga användare som gör skillnad och skapar värde.


Boka hjälp nu

För att skapa sig en bra karta vart vi är på väg så måste vi veta var vi är idag. Nuläget tittar på vilka problem vi löser för våra kunder idag. Vilka är de konkreta utmaningarna man ser på kort sikt.

Vilka är era kunders framtida problem? Vilka frågeställningar har vi som vi vill få besvarade? Det här ger din inriktning och är starten till en konkret och trovärdig vision.

Hur tar vi oss från nu till framtiden? Enkelt uttryckt. Om du inte gör en plan så kommer du troligen misslyckas. Om du gör en plan så kommer du behöva göra om den. Men planeringen är ovärderlig.


Redan övertygad? Boka möte

Det startar alltid i ledningen

https://youtu.be/N-cC67LH1Sc

Önskad förändring är inget som sker av sig självt. För de flesta ledningar och ägare så ser man gärna en planerad förändring mot det egna uppställda målet och inte något som bara händer.

  • Hur tar vi oss från nu till framtiden?
  • Vart ska vi börja
  • Sluta?

Några verktyg i lådan

Vi har inte en definierad process hur alla ska nå i mål med sitt arbete. Det varierar. Det finns några saker som behöver finnas på plats vilket handlar om insikter samt utbildningar och mindsetförflyttningar. Slutligen är vi en del av ett spännande och starkt nätverk med spetskompetens när det gäller.
Kommande kurser och workshops

Webinars

https://www.youtube.com/watch?v=7Xsx386PNqs&feature=emb_err_woyt

Accelerera innovation

Vi tar upp frågor hur du kan få förändringar att hända snabbare och säkrare. Genom att använda verksamhetskartan, Vintergatan, så ser vi lättare de hinder som finns för att ett initiativ ska bli verklighet.

https://www.youtube.com/watch?v=T8y4GTSB3Go&feature=youtu.be

Ledarskap och innovation i osäkra tider

Vad drar vi ned på när det krisar? Ofta allt som är nytt och bevarar vår centrala verksamhet och övervintrar. Jag menar att det här är möjligheternas tid. Då andra resonerar som ovan så finns få tider i historien som passar bättre än att kapa åt sig marknadsandelar och komma till marknaden med nya produkter.

 

Från bloggen


Fler inlägg och videos

Några tidigare uppdrag