Förändring stegvis, bitvis, vattenfall, agilt, byråkratiskt eller anarkistiskt?

Vägval är svåra. Men det är ditt ansvar att välja en väg. Sedan ha mod nog att byta om det behövs.

På samma sätt att reda ut var vi har våra politiker i vårt land kan det vara svårt att hitta rätt i djungeln av begrepp, processer och metoder.

Alla modeller är felaktiga.
Några är mer användbara än andra.
– George Box

Det till trots så behöver du bestämma dig för att komma framåt. Inte bli förlamad att hitta den perfekta processen för att kunna agera.

För om sanningen ska fram så är det mesta av vi gör i en organisation kulturellt. Kultur som bedrivs av människor.

Min erfarenhet säger att du behöver prova dig fram.

Sen vad som egentligen funkar i din organisation kan du inte i förväg veta. Erfarenhet ger dig möjlighet att se vad inte funkar, snabbare.