Komplexa problem måste lösas med fler perspektiv

https://youtu.be/BVqMHNfvdKo

Ett bra verktyg som hindrar dig från att fästa dig vid första bästa lösning är att du svarar på frågan:

En del av lösningen är… (och din idé).

Genom att använda det enkla knepet hindrar du dig själv från att falla ner i fällan att tro att din första bästa idé är den enda.

Försöker byta ut ett ord i många olika sammanhang. Det är lite märkligt hur hjärnan funkar.

Istället för problem, använd utmaning. Det ger mycket mer energi.

Du kommer in på morgonen och säger med dov röst och taskig kroppshållning Vi har ett problem . Eller: VI HAR EN UTMANING! 🙂.

Inriktningar baserat på utmaningar

Om det finns ett riktigt problem att ta tag i så finns det också en vilja att försöka lösa det.

Min erfarenhet av att jobba med mål, visioner och inriktningar är att man saknar ett syfte med vad man håller på med. Men om du inte vill vara en bra ledare så spelar det inte heller så stor roll.

En bra formulering när det gäller syfte och vision är att fundera så här:

Min, eller organisationens, vision är att när vi är klar så ser världen lite bättre ut på följande vis.

Mitt syfte (purpose, mission) är att förklara vad som är problemet idag och berätta hur jag ska fixa det.

På det sättet skapar du en inriktning som är tydlig för alla som vill vara med i din resa mot visionen.

Not: Detta synsätt fungerar inte i underhållningsbranschen eller bara imaginära förströelsemedier. De bör inte se sin affär ur ett problemperspektiv. Vice versa gäller då övriga inte heller bör kopiera någon annan bransch heller.