Det finns ingen process för nyfikenhet

Kreativitet och nyfikenhet är två viktiga inslag för att innovation ska kunna hända. Innovation som består av ett riktigt problem och en ny lösning på problemet som användaren anser skapar ett värde. För att arbeta med nästan allt som är nytt så krävs ett annat Mindset än vad vi är vana med sedan tidigare. Det hjälper att vara nyfiken.

Vår hjärna är hårdkodad i två läger. En kreativ sida och en logisk sida.

I affärsvärlden så har vi den kreativa sidan med kreatörer som artister, grafiker, författare, copywriters, musiker, filmskapare. De är ofta de som löser ett problem.

Den analytiska sidan är ekonomer, revisorer, advokater, processeransvariga, researchers, projektledare. Byråkrati är något som börjar i den här grupperingen. Det är ofta de som hittar problemen och kan analysera om det verkligen är ett problem utan en god idé hur det kan lösas.

Den senare kategorin, analytikerna, är de som styr våra bolag och organisationer. Så det finns såklart en önskan att den kreativa processen kan förklaras så att analytiker förstår den. Det är ett gigantiskt misstag. Det är också därför riktig AI är otroligt svårt att skapa. Vi behöver addera mänsklighet. Inte enbart logiska samband.

Det bästa teamet

Består av olika människor. Där vissa delar definieras i en process. Andra delar av arbetet startar med en inriktning och vissa ramar men lite hur det ska genomföras eftersom vi inte vet vad slutresultatet blir.

Den dag vi kan acceptera att det finns två sidor av myntet så blir det också lättare att acceptera att i bokföringen måste det vara absolut men på en tavla som ska målas så måste artisten få frihet att använda den pensel hen anser vara bäst.