Praktisk innovation, workshop

Hitta ett riktigt problem och fundera ordentligt om jag uppfattat det här rätt? Är det här ett problem? Varför är det ett problem? Åter till rötterna för uppfinningar och innovation. Vilket riktigt problem ska vi lösa för vem?

Under en halvdag så genomför vi en intensiv introduktion i Praktisk innovation.

Exempelagenda:

  • Intro av VD.
  • Föreläsning om innovation och digitalisering samt modellen bakom Praktisk innovation.
  • Grupparbete: Hitta ett riktigt problem.
  • Grupparbete: Hitta en lösning som raderar problemet.
  • Redovisning och folkets röst samt juryns favorit.
  • Prisutdelning.

Hur definierar man om något är innovation eller bara produktutveckling? Vi tror inte att man ska tänka i de banorna. ”Vi ska bli mer innovativa” säger många. Kan det vara att produktutveckla mera?

Tror inte det.

Efter att ha både läst om och pratat med uppfinnare så får vi uppfattningen att det är lösningen på problemet som lockar. Inte de kommersiella framgångarna. Det är entreprenörerna som tar det vidare. Läs om Jobs / Wozniak. Allen / Gates.

En annan reflektion är att det engelska ordet innovate och innovation känns som en förlängning av varandra. Det gör inte uppfinning och innovation.

För att komma tillbaka till grunderna så fokuserar vi mycket mer på problemet. Vi är genetiskt skapta att hitta snabba lösningar på livshotande situationer.

Det krävdes.

För 30 000 år sedan.

Det är fortfarande så lätt att zooma in på lösningen direkt. Men stanna kvar i problemet ett litet tag till. Fråga varför fem gånger. Kanske hittar ni grundproblemet och löser allt en gång för alla.

Gruppövningen då?

Problemet

Välj ut ett problem. Ja, det finns troligen mer än ett. Börja med att hitta det själv. Skriv-och-rösta är en metod. Aldrig brainstormning i grupp.

Vi startar med att definiera problemet.

Några grundfrågor kan man ställa sig. Ibland ber jag gruppdeltagarna att identifiera oklara områden, markera med rött. Klara områden med grönt. Efter jämför man noteringar.

Skriv ned dessa i canvas.

Lösningen

Till en början.

Lös problemet till 100%. Sedan kan man behöva backa från det. Starta inte med ambitionen att lösa något delvis. Målet är, även om vi jobbar med att testa och pröva:

Try not. Do. Or do not. There is no try.
– Yoda

Om det går att få till är en story som lyder typ: Vi brukade att göra ….. tidigare, sedan kom ni med ….. och ändrade …..

Lyckad du så vet du att en relevant lösning är nära.

Vad är det här då?

För att särskilja olika intiativ så kan det ibland vara vettigt att sortera dem i t.ex: produkt, tjänst, process, modell eller nått annat.

Effekt och insats

Klassisk bedömning av hur stor effekt lösningen kommer ha. Effekt kan mätas på olika sätt, värde är ett.

Insatsen kan vara timmar, pengar, investeringar.

Bedömningarna är likande oavsett om det handlar om ett kommersiellt bolag med sista raden som måttstock eller en statlig myndighet, ideell organisation.

Hur validerar vi?

Så snabbt som möjligt är svaret. Hur kan vi göra ett snabbt test som ger oss trygghet att vi har förstått problemet och att vi löser det egentliga problemet?

Det kan vara en presentationsfolder, prototyp, intervjuer eller ibland en första version (MVP). Tanken är att man inte löper linan ut och gör ett stort projekt.

Juryn och röstning

Baserat på de kriterier som gäller för organisationen så röstar alla på alla förslag. Betygsättningen är effekt och insats. Har använt Hives och Mentimeter som båda inbjuder till interaktivitet.

Juryn bedömer med samma grunder.

Tillåts göra misstag

I have not failed. I’ve just found 10,000 ways that won’t work.
– Thomas A. Edison

Hela den här processen går ut på att testa idéer. Snabbt. Skrota många av dem, kanske upp till 99% av dem. Sedan validera ett fåtal. Efter de som går igenom det nålsögat bestämmer man sig för en förstudie eller projekt att genomföra. Först nu, inte före, är ett Business Case relevant. Och nu är hemläxan genomförd.

Nästa steg

Är att prototypa och testa sig fram. Men det är ett senare inlägg.

Nyfiken?

Du kan fortsätta med kvartalsrapporten lite senare. Nu är det dags att ta initiativ för en innovativare kultur. Vi börjar med en kaffe. Boka tid i kalendern.