Respektera din tid

Och andras. Kalla inte till det där mötet om du inte absolut måste det.

Jag tänker ibland så här. Varför i h-e kallar du mig till det där mötet? Det borde vara hygienkrav att ställa tre frågor:

  • Finns agenda?
  • Varför ska jag vara med på mötet?
  • Vad är målet med mötet?

På H&M har man som en kulturell regel att saknas ovanstående så kan jag tacka nej till mötet utan att ge en förklaring.

Många jag har träffat senaste året som haft mötes-döden problemet så har jag bett dem att ta fram kalendern och boka av det minst viktiga mötet nästa vecka.

Återkommer mötesbokaren så återkom till de ovanstående frågorna. Eller svara, jag kan 15 minuter.

Som om det vore din chefs chef

Om du någon gång har bokat in ett möte med din chefs chef eller ännu högre upp så antar jag att du förberett dig ordentligt inför mötet. Du har tänkt till vad du vill ha sagt. Hur du ska säga det. Och vad målet är med mötet. Anledningen är att du respekterar hens tid.

Den stora frågan är: Varför respekterar vi inte varandras tid lika mycket?