Fråga varför fem gånger och få det riktiga svaret

Barn är mycket frågvisa av sig. Jag vet, har tre små som driver mig till vansinne ibland med frågan varför? Det är en nyttig färdighet som många tappar när de växer upp. Vi borde alla ändra på det.

Upptäckte Toyotas fem frågor tidigare i år och har blivit överraskad över vilket resultat det givit både i livet som stort och i arbetslivet. Ibland besvärar vi oss inte att fråga den första frågan. Väldigt sällan fem. Fördelen är att det första reflexmässiga svaret är i bästa fall själva orsaken till problemet.

Exempel

Det blev något fel vid monteringen av bilen på bandet.

Fråga 1: Vem gjorde felet?

  • Arbetare x där.

Fråga 2: Varför gjorde x fel?

  • Hen saknar utbildning på det momentet.

Fråga 3: Varför saknar x utbildningen på det momentet?

  • Det finns inte med i utbildningsprogrammet.

Fråga 4: Varför finns det inte med?

  • Vi saknar resurser i utbildningsprogrammet.

Fråga 5: Varför saknar utbildningsprogrammet resurser?

  • Det är en prioritering av ledningen.

Genom att verkligen borra ned frågorna på detta sättet så hittar du kanske den egentliga orsaken. I detta fallet berodde det kanske på en dålig prioritering av ledningen och inte alls arbetare x.

Toyotas fem varför frågor bakgrund

För länge sedan startade Sakichi Toyoda den första varianten av Toyotas fem frågor. Det är en del av lean, six sigma och fler framgångsrika modeller som vi idag börjar använda på bred front. Grunden i övningen med de fem varför frågorna är att:

People do not fail, processes do.

Beginners Mind

En av mina största förebilder när det kommer till nyfikenhet är Steve Jobs. Enligt vad jag har läst så var det en riktigt frågvis jäkel. Han frågade ofta varför, varför och varför? Han sa ofta “jag förstår inte. Kan du förklara varför, igen?”.

Anledningen var att inte nöja sig med ett ytligt svar. För honom, och många andra, så är det hela bilden som är viktig för att veta om svaret är det rätta.

Beginners Mind kommer från Zen Buddismen och heter där Shoshin.

Slutsats

I nästan alla sammanhang förstår man problemet bättre en mer frågvis inställning tas. Nästa gång du står inför ett problem så fråga då fem gånger för att verkligen komma till grundorsaken till problemet. Viktigt är att inte utgå från förutfattade meningar utan även inta en novis kanske naive grundinställning innan frågorna ställs.

Lycka till och fråga på!