Roadmap

Nog finns det mål och mening i vår färd – men det är vägen, som är mödan värd.
– Karin Boye

För att få en bättre förståelse vart man är på väg så behöver man sätta en mer långsiktig plan. I IT-världen har man länge delat upp större projekt med en benämning som heter Milestones.

De kan tillsammans bilda en Roadmap. Senare har begreppet Roadmap blivit mer fristående.

För mig handlar en Roadmap för teamet om att beskriva de stora punkterna under en längre period, till exempel ett år. Det kan vara det stora kundeventet i september. Julfesten, produkt-, tjänstelansering eller något annat avgörande för teamet under året.

Utan att gå in i det för mycket i de andra typerna av Roadmap så behöver man känna till att de kan finnas. Några exempel: hela organisationen, en viss produkt eller tjänst, kulturell roadmap, eller en division. Teamets Roadmap ska gärna vara en del av helheten så att se hur arbetet kan samordnas eller riktas mot ett gemensamt mål.

Skillnaden mellan en bra och en utmärkt Roadmap är hur de mappar mot visionen och uppdraget för teamet. En mindre bra Roadmap blir enbart något som liknar hanteringen av releaser för en produkt. Om en roadmap jobbar mot visionen så blir den långsiktig. Den största vinsten att tänka längre än nästa release.

Syftet

Funktionen en Roadmap ska fylla är att alla intressenter mot teamet får en överblick vad planen är för en kommande längre period. Det kan vara ett halvår, ett år eller flera år beroende på hur bra spåkula man har i företaget.

Officiella versionen

Relativt många företag har sin roadmap på sin hemsida för att informera kunderna om utvecklingen för produkten eller tjänsterna. Syftet med det är flera. En kan vara att visa kunden att den där funktionen man eftersöker är på väg. Då kan man tänka sig stå ut med avsaknaden tills den kommer och behöver inte byta leverantör på vägen.

I en intern roadmap kan du vara mer detaljerad och visa på beroenden till andra projekt eller team. Du kan även flagga för vissa risker.

Exempel

Ett sätt att sätta upp en roadmap är att använda PostIT-lappar. Det gör det enkelt att flytta. Givetvis går det alldeles utmärkt att ta en bild och bifoga den i en presentation. Personligen gillar jag det sättet mer. Det känns mer äkta än någon PowerPoint-mall som bara begränsar.

Exempel målorienterad Roadmap

Enligt konsultfirman Roman Pichler så innehåller deras GO Roadmap följande delar för varje delmål.

  • Första är när. Datum och tid
  • Andra är namn. Det kan vara version, release, en händelse.
  • Tredje raden ska beskriva målet.
  • Fjärde raden beskriver vad som behöver göras för att uppnå målet.
  • Sista handlar om hur du ska mäta om målen är uppnådda.

Slutligen

  • En roadmap ska vara vägen fram mot visionen.
  • En roadmap ska ge intressenterna en snabb översikt vad som är på gång i det längre perspektivtet.
  • En roadmap får aldrig vara huggen i sten.