Engagemang istället för närvaro med en vision

När visionen är tydlig, lockande, spännande, utmanande och fokuserar även på de människor som jobbar i organisationen så finns alla möjligheter att byta ut närvarotimmar mot äkta engagemang.

Värdet av engagemang

Jag är övertygad om att man inte längre ska mäta timmar som den avgörande nyckeln om man tillför nytta eller resultat till sitt team. Att vara engagerad innebär att du troligen genomför det som behöver göras när det ska göras oavsett hur omvärlden ser ut. Det handlar förstås inte om att lägga 80 timmar i veckan utan att fundera klart på en idé och precis som jag sitta halv tio på kvällen och bli klar.

Engagemang ger också en energi till teamet och uppgiften man har framöver sig. Energi är något som smittar av sig vilket engagemang också gör.

Hela diskussionen kring närvarotimmar eller resultat hör hemma i ett annat blogginlägg. Men att börja tänka i banor som engagemang, resultat och energispridare istället för 40 timmar så tror jag mycket är vunnet.

Visionen i teamet

I ett team är det lika viktigt med engagemang. Vilken är gruppens roll i organisationen? På vilket sätt ska gruppen stötta visionen. Då kan det vara ur ett organisatoriskt eller ibland ett produktperspektiv. Se då till att visualisera er vision. Prata om den och häng upp resonemang om vad som är viktigt att jobba med för att stötta visionen och givetvis verksamhetens mål.

Vision utan aktion är en dagdröm
Aktion utan vision är en mardröm
– Japanskt ordspråk

Visualisera visionen

Konsultfirman Roman Pichler har en bra samling idéer om hur du kan visualisera visionen.

Genom att enkelt spalta upp visionen och målet i ett schema liknande denna så blir en del frågor besvarade som:

 • Vilken är målgruppen?
 • Vilket är behovet?
 • Produkten?
 • Värdet?

Sammanhanget blir hela nyckeln till framgången eller förkortat KASAM, Känslan Av SAMmanhang (Beskrivet först av den Medicinska Sociologen Aron Antonovsky i Hälsans mysterium).

Vad visionsmatrisen ska ge svar på enligt Roman Pichler. Nedan listas frågorna fritt översatta och något anpassade mot ett projekt. Det kan likaväl vara en produkt eller organisationsförändring. Se hur jag använder resultatet som en återkommande fråga. Det är bra mycket intressantare än att säga att det där är 500 timmar:

 • Vem är användaren av resultatet?
 • Vem är beställaren av resultatet?
 • Vilka behov hos användaren ska resultatet tillgodose?
 • Vilka attribut, delar eller funktioner är kritiska för att tillgodose användarens behov?
 • På vilket sätt särskiljer sig resultatet från liknande produkter eller lösningar? Vad är USP (unique selling propositions)?
 • Vilka är tids- och kostnadsramarna.

Den sista delen är inte nödvändig i en visionsmatris men det kan vara bra för att få helheten.

Roman Pichler poängterar att det är ett resultat som ska levereras. Ett sätt att se på det är att skriva success stories ifall ett kvantitativt mål är svåra att definiera.

Kommunicera visionen

När du kommer till det här steget så har du redan gjort mycket av grundjobbet med att göra en visionsmatris. Dock, som med all kommunikation, så behöver du fundera över några grundläggande delar.

Förstå din målgrupp är lika självklart som svårt. Vad IT-gruppen behöver för att bli övertygad är oftast något helt annat än vad ekonomiavdelningen vill ha.

Hitta en förespråkare. I alla grupper finns en informell ledare. Ska du få igenom din vision behöver du ha dem på spåret. Är organisationen stor kan du fundera om en riktat aktivitet ska ske mot dem.

Visa vägen till din vision. Om visionen säger att man ska leverera en världsledande produkt utan kompromisser kan du inte i nästa möte sitta och skära bort delar som gör produkten medelmåttig. Lev som du lär eller lev som du drömmer.

Få teamet att tro på din vision är egentligen den viktigaste delen. Du visar vägen. Ger exempel på hur företaget prioriterar mot visionen. Stöttar den långsiktiga visionen och inte bryter sina egna löften mot visionen. Då kommer också teamet att tro på den vision du har satt.

Exempel

Jag har nedan valt några Vision Statement. De lockar mig att börja jobba där. Och jobbade jag där så hade de mitt engangemang!

 • Disney: To make people happy.
 • Ikea: To create a better every day life for the many people.
 • Oxfam: A just world without poverty.
 • Feeding America: A hunger-free America.
 • The Nature Conservancy: Our vision is to leave a sustainable world for future generations.
 • Teach for America: One day, all children in this nation will have the opportunity to attain an excellent education.
 • WWF: We seek to save a planet, a world of life.
 • TED: Spreading Ideas.
 • Google: To provide access to the world’s information in one click.

Tänk stort

Många av dagens stora företag kallas Disruptors of the world enligt flera publikationer. En bok på ämnet är Exponential Organization, en av det bästa som någonsin har skrivits på ämnet om du ska förändra världen. De har en sak gemensamt. Tänk stort. Redan från början.

Då är det ytterst viktigt att visionen är så bra att den håller även om man är på väg att erövra världen. Tänk stort är huvuddelen i denna artikel.

Visionen uppfyller då automatiskt två av kraven – vara utmanande och spännande.

Slutligen

För alla inblandades skull. Visualisera din vision redan idag. Om den inte går att presentera, ja då kan du inte heller begära att dina medarbetare ska byta närvarotimmar mot engagemang. Hemläxan i vad du vill uppnå, din dröm, det är ditt jobb. Det roliga är när andra delar samma dröm, först då blir visionen något alla pratar om. Jag tycker Jonathan Swift sa det bra:

Vision is the art of seeing what is invisible to others.